Svečano otvaranje nove zgrada Općinskog suda u Visokom odjeljenje u Olovu, planirano za 28.06.2018. godine

Mirnes Bašić, ministar za pravosuđe i upravu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, prisustvovao je završnom sastanku Upravnog odbora za izgradnju zgrade Općinskog suda u Visokom – odjeljenje Olovo u kabinetu Đemala Memagića, načelnika Općine Olovo.

Učesnici sastanka su sa zadovoljstvom konstatovali da su se radovi na novoj zgradi suda odvijali dogovorenom dinamikom te da su u toku završne pripreme za njegovo svečano puštanje u rad.

Svečano otvaranje nove zgrade planirano je za 28. juna 2018. godine. Do svečanog otvaranja preostalo je da se završe radovi na uređenju prostora oko zgrade i potrebne aktivnosti za tehnički prijem zgrade.