PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

1. GALIJAŠEVIĆ MIRALEM
2. MAHMUTBEGOVIĆ MELIKA
3. IZETBEGOVIĆ SEBIJA
4. TULUMOVIĆ DENIJAL
5. ČOMOR ELDAR
6. EFENDIĆ ADNAN
7. ĆATIĆ OSMAN – zamjenik predsjedavajući Kluba SDA
8. ROŠIĆ HUSEIN
9. PECO MIRSAD
10. KAMBER ASIM
11. KAKNJO SUAD
12. ZAIMOVIĆ MIRSAD
13. ZUKIĆ IBRAHIM
14. POJSKIĆ BELMA
15. ABDIĆ HAMDIJA
16. KAPLAN SALMIR
17. MAŠOVIĆ AMOR
18. MAŠETIĆ SENAD
19. GADŽIĆ RAHIM
20. MAZIĆ EDITA
21. KOKIĆ-HINOVIĆ ADISA
22. BEGIĆ SAMIRA
23. ZILDŽIĆ SALKO
24. BUKVAREVIĆ SALKO
25. ZUKO KENELA
26. OSMANOVIĆ ISMET
27. IBRIŠIMOVIĆ JASMINKA

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

1. ČAMPARA ALJOŠA – potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine
2. DUVNJAK JASMIN – predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH
3. HAJDAROVIĆ ALISA
4. JUSIĆ HADIS
5. MUŠANOVIĆ ELVEDIN
6. MUSIĆ NIJAZ
7. SKOPLJAK FAHRUDIN
8. TUFEKČIĆ JASENKO
9. VITEŠKIĆ SMILJANA