Zeničko-dobojski kanton

Zastupnici u skupštini Zeničko-dobojskog kantona (mandat 2014 – 2018.)

1. Ahmetspahić Naidin
2. Aliefendić Almedin
3. Avdić Besim
4. Čelebić Muamer
5. Drnda Čičeklić Emira
6. Duvnjak Jasmin
7. Karavdić Senad
8. Pivić Ramo
9. Plančić Ibrahim
10. Sarajlić Spahić Selvedina
11. Skomorac Rasim