Zeničko-dobojski kanton

Zastupnici u skupštini Zeničko-dobojskog kantona (mandat 2018 – 2022.)

1. Alma Kamenjaš
2. Amira Hadžić
3. Ćazim Huskić
4. Emira Drnda-Čičeklić
5. Himzo Smajić
6. Jasmin Duvnjak
7. Mirela Mateša Bukva
8. Ramo Pivić
9. Sejad Zaimović
10. Selvedina Sarajlić – Spahić
11. Vedad Jusić