Dokumenta SDA

Na osnovu člana 26. Statuta Stranke demokratske akcijei i tačke I. Odluke o osnovnim pitanjima pripreme i organizacije 6. Kongresa SDA, 6. Kongres Stranke demokratske akcije je 26.05.2015. godine u Sarajevu , utvrdio prečišćeni tekst Statuta Stranke demokratske akcije

STATUT SDA DEMOKRATSKE AKCIJE

Polazeći od ciljeva i načela utvrđenih dosadašnjim programskim deklaracijama, u nastojanju da politički dosljedno i ažurno odgovorimo i odgovaramo na aktuelna i buduća pitanja, prilagođavajući svoje djelovanje vremenu i prilikama u kojima djelujemo, Šesti kongres SDA je 26. maja 2015. godine u Sarajevu usvojio

PROGRAMSKA DEKLARACIJA ŠESTOG KONGRESA STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE