Općinski odbori

NAČELNICI / GRADONAČELNICI
mandat 2016-2020.

1. Bužim – Mersudin Nanić
2. Sanski Most – Faris Hasanbegović
3. Ćelić Sead – Muminović
4. Doboj Istok – Kemal Bratić
5. Teočak Taib – Muminović
6. Doboj Jug – Mirnes Tukić
7. Tešanj – Suad Huskić
8. Kakanj – Aldin Šljivo
9. Olovo – Džemal Memagić
10. Pale FBiH – Asim Zec
11. Foča FBIH – Zijad Kunovac
12. Travnik – Admir Hadžiemrić
13. Busovača – Asim Mekić
14. Bugojno – Hasan Ajkunić
15. Donji Vakuf – Huso Sušić
16. Fojnica – Sabahudin Klisura
17. Gornji Vakuf – Sead Čaušević
18. Jajce – Edin Hozan
19. Novi Travnik – Refik Lendo
20. Jablanica – Salem Dedić
21. Konjic – Emir Bubalo
22. GRAD SARAJEVO – Abdulah Skaka
23. Novo Sarajevo – Nedžad Koldžo
24. Centar – Nedžad Ajnadžić
25. Novi Grad – Semir Efendić
26. Ilidža – Senaid Memić
27. Hadžići – Hamdo Ejubović
28. Vogošća – Edin Smajić
29. Ilijaš – Akif Fazlić
30. Trnovo – Ibro Berilo