SDA u vlasti

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Šefik Džaferović – bošnjački član Predsjedništva BiH

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

PREDSTAVNIČKI DOM

1. ZVIZDIĆ DENIS – predsjedavajući/zamjenik predsjedavjućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.
2. MEHMEDOVIĆ ŠEMSUDIN
3. NERMIN MANDRA
4. SAFET SOFTIĆ – zamjenik predsjedavajućeg Kluba SDA
5. DEDIĆ ŠEMSUDIN
6. EDIN MUŠIĆ
7. GENJAC HALID
8. OSMANOVIĆ ADIL – predsjedavajući Kluba SDA
9. ČOLO ALMA

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

1. IZETBEGOVIĆ BAKIR – predsjedavajući/zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentrane skupštine BiH.
2. FAZLIĆ AMIR
3. SARAJLIĆ ASIM – predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda