SDA u vlasti

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Bakir Izetbegović – bošnjački član Predsjedništva BiH

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

PREDSTAVNIČKI DOM

1. Ahmetović Sadik
2. Demorivić Safer
3. Džaferović Šefik – predsjedavajući/zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma
4. Fazlić Amir – predsjedavajući kluba SDA
5. Kapetanović Nermina – zamjenica predsjedavajućeg kluba SDA
6. Mehmedović Šemsudin
7. Rančić Hazim
8. Sarajlić Asim
9. Sokolović Salko
10. Šepić Senad

DOM NARODA

1. Genjac Halid – predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda
2. Kadić Sead
3. Softić Safet – predsjedavajući/zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda