Koalicija u ZDK stabilna – Skupština i Vlada efikasne

Vlada Zeničko-dobojskog kantona od dana imenovanja pokazala je visok stepen funkcionalnosti i efikasnosti u radu, a potvrda tome je i rekordno brza izrada najvažnijeg kantonalnog dokumenta, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024.godinu na kojem su u posljednjih četrdeset dana radili premijer i ministri zajedno sa saradnicima u Vladi ZDK.

Važno je naglasiti da će Budžet za 2024.godinu biti usvojen u ovoj godini, nakon čega slijedi izrada programa utroška i realizacije brojnih kapitalnih projekata na području ZDK. Primarni cilj Vlade ZDK je taj da sredstva iz Budžeta budu dostupna čim prije svim subjektima na području ZDK kao i građanima, da se krene u realizaciju značajnih kapitalnih projekata, kako Kantona, tako i gradova i općina iz ZDK koji su kandidirali projekte iz svojih lokalnih zajednica.

Uporedo s izradom Budžeta, nova Vlade ZDK, ostvarila je kontakte sa socijalnim partnerima sa kojima se vodi svakodnevni dijalog u cilju transparentnog rada izvršne vlasti i konstantnog poboljšanja  materijalnog statusa zaposlenih u ZDK u skladu s rastom životnih troškova.

Koordinacija vladajuće koalicije u ZDK ocjenjuje dosadašnji rad Skupštine ZDK i Vlade ZDK vrlo uspješnim čemu je doprinijela i kvalitetna međusobna komunikacija i uvažavanja partnera koji se po potrebi i na dnevnoj osnovi dogovaraju.

KO SDA ZDK