SDA ZDK: Nastavljamo sa pregovorima za formiranje nove većine u ZDK

Na jučer održanoj, prekinutoj, 7.sjednici Skupštine ZDK došlo je do razdora unutar vladajuće koalicije koje je imalo za epilog prekid sjednice.

Skupština je prekinuta zbog neslaganja vladajuće koalicije vezano oko podrške Izvještaju o radu Kantonalnog tužilaštva ZDK za 2022., koji je bio i posljednja tačka Dnevnog reda današnje sjednice. Prije samog glasanja o Izvještaju uslijedile su pauze, zbog usaglašavanja stranačkih stavova oko podrške Izvještaju, a nakon dvije pauze više nije bilo kvoruma za odlučivanje, jer u sali je ostalo samo 13 zastupnika, te je predsjedavajući morao prekinuti sjednicu. U toku pauze skupštinu su prije predviđenog glasanja o Izvještaju napustili zastupnici SDP, DF i HDZ. Ovo je evidentan pokazatelj da vladajuća koalicija više ne funkcioniše!

Do tog momenta, na prekinutoj sjednici je usvojen Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2022., dok je “k znanju” prihvaćen Izvještaj o finansijskoj reviziji te ustanove za 2021. godinu.

Podršku zastupnika nije dobio Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2022., te izvještaji o poslovanju JP Šumsko-privredno društvo ZDK za 2020. i 2021. godinu. Treba naglasiti da su i prilikom glasanja o podršci o navedenim izvještajima koalicioni partneri pokazali nejedinstvo u samom glasanju, tako da tijesnom većinom glasova nisu usvojeni izvještaji za JP ŠPD ZDK i izvještaj Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Prema Poslovniku, Predsjedavajući je u obavezi u narednih 15 dana zakazati sjednicu Skupštine ZDK na kojoj će biti apsolutno jasna situacija oko narušene većine.

Do tada SDA ZDK nastavlja sa pregovorima sa potencijalnim partnerima za formiranje nove stabilne većine i nove Vlade ZDK.