Klub zastupnika SDA uputio apelaciju Ustavnom sudu FBiH

Klub zastupnika SDA  u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona uputio je Zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke o potvrđivanju Vlade ZDK Premijerki Zeničko-dobojskog kantona kao ovlašćenom podnosiocu apelacije pred Ustavnim sudom FBiH da isti proslijedi Ustavnom sudu Federacije BiH na odlučivanje.

Kao što je poznato Premijerka Zeničko-dobojskog kantona, Amra Mehmedić je ne poštujući Zakon o Vladi Zeničko-dobojskog kantona i Ustav predložila Odluku o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona i grubo prekršila Zakon o Vladi koji propisuje da Vladu čini sedam ministara po nacionalnosti Bošnjaka, dva Hrvata i dva Srbina. Premijerka Mehmedić je suprotno ovom Zakonu, svjesno predložila Vladu koju čine tri Hrvata, tri Srbina i šest Bošnjaka i preuzela rizik da Odluka o imenovanju Vlade ZDK kao i svaka naredna odluka koju donese ta Vlada bude nezakonita i neustavna, a što u konačnici povlači njenu krivičnu odgovornost  kao i  nesagledive  posljedice koje  takve nezakonite odluke mogu proizvesti.

Napominjemo da je Premijerka dužna da vodi računa o zaštiti zakonitosti rada Vlade kao i zakonitosti njihovih odluka.

Očekujemo da Premijerka Mehmedić u roku od sedam dana proslijedi zahtjev Ustavnom sudu  Federacije BiH  u skladu sa svojom zakonskom obavezom, a ako to ne učini poduzećemo i sve druge pravne radnje u cilju spriječavanja nezakonitog rada i djelovanja.

KANTONALNI ODBOR SDA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

VLADA ZENIČKO-DOBOSKOG KANTONA n/r Amra Mehmedić, premijer

Poštovana,

u prilogu dopisa dostavljamo Vam Zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke o potvrđivanju Vlade ZDK. Obzirom da ste ovlašteni podnosilac apelacije pred Ustavnim sudom FBiH, a ujedno kao i Premijer ste dužni da vodite računa o zaštiti, zakonitosti rada Vlade kao i zakonitosti njihovih odluka, zahtijevamo da ovaj Zahtjev proslijedite Ustavnom sudu FBiH za ocjenu ustavnosti.

U slučaju nepostupanja, preuzimate odgovornost da sve odluke koje donosi Vlada budu nezakonite, a što u konačnici povlači Vašu krivičnu odgovornost, kao i nesagledive posljedice koje takve nezakonite odluke mogu proizvesti.

U slučaju da u roku od sedam dana ne postupite u skladu sa svojom zakonskom obavezom, preduzećemo i sve druge pravne radnje u cilju sprečavanja  nezakonitog rada i djelovanja.

PREDSJEDNIK KLUBA SDA Alija Ogrić