Klub vijećnika OO SDA Tešanj: Općina Tešanj dobila najveći budžet do sada

Budžet Općine Tešanj za 2018. godinu iznosiće preko 20 miliona KM, i to nakon što je OV Tešanj usvojilo Prijedlog o izmjenama i dopunama Budžeta za ovu godinu na danas održanoj 19. sjednici Vijeća.

U odnosu na onaj koji je OV Tešanj usvojilo krajem prošle godine Budžet je uvećan za 6,28 %, odnosno 1.187.000 KM, te sada tačno iznosi 20.075.000 KM.

Klub vijećnika OO SDA Tešanj afirmativno je diskutovao o povećanju Budžeta, a vijećnici su kroz diskusije iskazali zadovoljstvo na način raspodjele dodatnih sredstava na račun Općinskog načelnika i administracije.

Vijeće je usvojilo i izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu, te za prvi kvartal 2018. godine.

Isto tako usvojeni su i izvještaji o radu mjesnih zajednica i udruženja građana za 2017. godinu.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju i provodenju Zoning plana .,Poslovna zona Glinište” Tešanj, i Nacrt Odluke o provodenju Zoning plana “Tešanjka”također su podržani od strane OV.

PRESS OO SDA TEŠANJ