OPĆINE

Načelnici izabrani na izborima 2012. godine

 1. 1. Emdžad Galijašević – Bihać
 2. 2. Agan Bunić – Bužim
 3. 3. Mustafa Avdagić – Sanski Most
 4. 4. Hajrudin Hadžidedić – Odžak
 5. 5. Kemal Bratić – Doboj Istok
 6. 6. Dževad Mujkić – Lukavac
 7. 7. Sead Muminović – Čelić
 8. 8. Taib Muminović – Teočak
 9. 9. Bego Birparić – Banovići
 10. 10. Rasim Omerović – Kalesija
 11. 11. Suad Huskić – Tešanj
 12. 12. Mehmed Mustabašić – Maglaj
 13. 13. Suad Omerašević – Zavidovići
 14. 14. Husejin Smajlović – Zenica
 15. 15. Nermin Mandra – Kakanj
 16. 16. Avdija Kovačević – Vareš
 17. 17. Đemal Memagić – Olovo
 18. 18. Amra Babić – Visoko
 19. 19. Asim Zec – Pale (FBiH)
 20. 20. Zijad Kunovac – Foča (FBiH)
 21. 21. Edin Hozan – Jajce
 22. 22. Huso Sušić – Donji Vakuf
 23. 23. Admir Hadžiemrić – Travnik
 24. 24. Sead Čaušević – Gornji Vakuf / Uskoplje
 25. 25. Refik Lendo – Novi Travnik
 26. 26. Advan Akeljić – Vitez
 27. 27. Asim Mekić – Busovača
 28. 28. Salkan Merdžanić – Fojnica
 29. 29. Salem Dedić – Jablanica
 30. 30. Emir Bubalo – Konjic
 31. 31. Akif Fazlić – Ilijaš
 32. 32. Hamdo Ejubović – Hadžići
 33. 33. Senaid Memić – Ilidža
 34. 34. Semir Efendić – Novi Grad Sarajevo
 35. 35. Edin Smajić – Vogošća
 36. 36. Nedžad Koldžo – Novo Sarajevo
 37. 37. Elvir Hadžiomerović – Vukosavlje
 38. 38. Ćamil Duraković – Srebrenica (Nezavisni kandidat – podržala SDA)