SDA ZDK: Pozivamo predsjedavajućeg da napokon sazove Skupštinu ZDK

Sjećate li se obećanja nove  skupštinske većine o programskoj koaliciji, o projektima i žurbi  da se imenuje  vlada  pa makar ona bila i neustavna i nezakonita? Danas smo svjedoci  nerada skupštine kakav nije zapamćen.  Skupština ZDK nije održana dva mjeseca. Osim nezakonite odluke o imenovanju vlade ništa nije urađeno. Postavljamo pitanje,  gdje  su  programi  rada  skupštine  i  vlade?  Gdje  je  budžet  za 2023.godinu?

Šta radi Vlada ZDK osim što nespretno  pokušava  prijevremeno  smijeniti  upravne odbore  i direktore i osim što održava pressove na kojima prepadaju građane kantona i budžetske korisnike sa teškom finansijskom situacijom iako je budžet u suficitu, a na računu budžeta bivša vlada je ostavila preko 80 miliona?

Umjesto bavljenja pitanjima koja su bitna za građane kantona stiče se dojam, a i vrijeme pokazuje da vlada samo rješava zahtjeve svojih političkih mentora.

Vrijeme je da se nešto i uradi!

KANTONALNI ODBOR SDA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA