KO SDA ZDK: DA SE NIKAD NE PONOVI, DA SE NIKAD NE ZABORAVI SREBRENICA!

DA SE NIKAD NE PONOVI!

DA SE NIKAD NE ZABORAVI!

 

KO SDA ZDK