Saopćenja za javnost

RASPISANI TENDERI ZA PUTEVE ZENICA-OVNAK I ZENICA-ARNAUTI ZA KOJE JE VLADA ZDK OPREDIJELILA DVA MILIONA MARAKA

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević održao je sastanak sa direktorom Kantonalne direkcije za ceste Refikom Zekovićem na kojem su analizirane dosadašnje aktivnosti na realizaciji projekata rekonstrukcije putnih pravaca Zenica-Ovnak i Zenica-Arnauti. Vlada ZDK je u 2018. godini za ova dva projekta obezbijedila ukupno dva miliona maraka.

Čitaj više

VLADA ZDK UBLAŽILA KRITERIJE PROIZVOĐAČIMA MALINA: PRAVO NA POTICAJE DOBIJA DODATNO HILJADU FARMERA U ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na izmjene Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na malinarsku proizvodnju, a u pravcu ublažavanja kriterija za ostvarivanje prava na poticaje. Kao što je poznato, izrazito nepovoljni vremenski uslovi tokom vegetacije ove kulture doveli su do bržeg sazrijevanja ploda sa povećanom količinom vlage zbog čega su se pojavila gljivična oboljenja i trulež, a istovremeno je onemogućeno adekvatno zamrzavanje maline, zbog preniske cijene koja je izazvala gubitke kod malinara. To je izazvalo kolebanja i nesigurnost proizvođača. Zbog toga je Vlada prihvatila prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK da se minimalna količina maline i kupine potrebna za ostvarivanje poticaja smanji sa 700 na 500 kilograma.

“Određeni broj proizvođača je zbog ovih gubitaka otkupljivačima predao manju količinu proizvoda, odnosno količinu koja je ispod propisane minimalne količine i time je izgubio pravo na poticaj što je još dodatno otežalo ionako tešku situaciju. Imajući u vidu da je malina i kupina osnovna ili dopunska zarada za veliki broj poljoprivrednih proizvođača na području ZDK, te da je otkupna cijena maline prethodne i tekuće godine u padu, a proizvodnja ugrožena, odlučili smo da prilagodimo kriterije novonastaloj situaciji, tako da će pravo na poticaj ostvariti dodatnih oko hiljadu proizvođača”, kazao je ministar Himzo Smajić.

Mjere poticaja Vlade Zeničko-dobojskog kantona doprinijele su da ovaj kanton ostvari lidersku poziciju u malinarskoj proizvodnji u BiH. U mandatu ove vlade broj registrovanih proizvođača maline je povećan pet puta, a iznos novčanih poticaja je utrostručen. Prema Registru poljoprivrednih gazdinstava na području ZDK, pod zasadima maline i kupine je 650 hektara zemljišta, a malinarstvom se bavi 3.500 proizvođača, ne računajući članove domaćinstava.

Vlada je 2015. godine za premije izdvojila 294.000 KM čime je podržano 754 malinara sa proizvodnjom od 1.467 tona maline. Naredne godine iznos podrške za proizvodnju je povećan na 350.000 KM, broj proizvođača je porastao na 1.544 a premirana proizvodnja je iznosila 2.326 tona. Prošla godina je bila rekordna po svim pokazateljima – 2.617 proizvođača plasiralo je 3.891 tonu maline, a iz budžeta ZDK za 2017. za poticaje u malinarskoj proizvodnji izdvojeno je 973.000 KM. U 2018. godini za poticaje je opredijeljeno 890.000 KM, a ako se tome doda 770.000 KM poticaja za podizanje novih zasada i otkup izdvojenih u protekle četiri godine, ukupni poticaji malinarskoj proizvodnji u periodu 2015-2018. dostigli su iznos od 3,2 miliona KM.

“U kontinuitetu pružamo podršku malinarskoj proizvodnji, a proizvođači su uvijek mogli računati na našu pomoć. Zajedno ćemo se posvetiti izgradnji novih hladnjača i prerađivačkih kapaciteta, što je dugoročno rješenje za probleme malinara, kao i značajnijem jačanju domaćeg tržišta kao jednog od uvjeta dugoročnog razvoja malinarske proizvodnje”, kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević.

Izvor: http://zdk.ba/vijesti/item/6768-vlada-zdk-ublazila-kriterije-proizvodacima-malina-pravo-na-poticaje-dobija-dodatno-hiljadu-farmera-u-zdk

Press služba ZDK

 

VLADA ZDK ĆE DATI PUNU PODRŠKU MALINARIMA

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona Himzo Smajić održao je sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika ZDK sastanak na kojem su razmatrani aktuelni problemi u malinarstvu. Proizvođači su ukazali na probleme proizvodnje i otkupa te iznijeli određene zahtjeve vezane za podršku malinarstvu kako bi se sačuvala ova značajna grana poljoprivredne proizvodnje u ZDK.

Evidentno je da će zbog problema otkupa, ali i nepovoljnih vremenskih prilika, proizvodnja maline biti manja nego prošle godine, zbog čega se traži načina da se izmjenama kriterija u programima poticaja omogući podrška i za proizvođače koji su proizveli manje količine maline.

“Iskazali smo načelnu saglasnost sa zahtjevima, ali je za njihovu realizaciju potrebna i saglasnost Vlade ZDK. Očekujemo da ćemo vrlo brzo doći do rješenja koja će biti korisna za sve proizvođače”, kazao je Smajić.

Vlada i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u kontinuitetu pružaju podršku malinarskoj proizvodnji koja posljednjih godina ostvaruje snažan rast. Tome u prilog govori podatak da je iz budžeta u posljednje tri godine za podršku malinarskoj proizvodnji izdvojeno 2,2 miliona KM, a ove godine opredijeljeno je 890.000 KM.

“Zeničko-dobojski kanton je lider u malinarskoj proizvodnji u BiH u značajnoj mjeri zahvaljujući i našim poticajima. Proizvođači su uvijek mogli računati na našu podršku, a posebno sada kada su u problemima. Zajedno tražimo rješenja, a dugoročno rješenje je svakako razvoj prerađivačkih kapaciteta, čemu ćemo se zajedno posvetiti, kao i značajnije jačanje domaćeg tržišta kao jednog od uvjeta dugoročnog razvoja malinarstva”, kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević.

Izvor: http://zdk.ba/vijesti/item/6760-vlada-zdk-ce-dati-punu-podrsku-malinarima

Press služba ZDK

ZAMJENIK ŠEFA MISIJE OSCE-A U BIH ČUPLJUGIN URUČIO PREDSJEDAVAJUĆEM DUVNJAKU LICENCU ZA KORIŠTENJE SISTEMA E-PARLAMENTA

Jučer je Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u protokolarnu posjetu primio zamjenika šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ruskog diplomatu, gospodina  Aleksandra Čupljugina (Alexander Chuplygin).

Povod za posjetu je bila implementacija modernog e-parlament informacionog sistema u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Riječ je o prvom takvom sistemu koji je implementiran u zakonodavnim organima u Bosni i Hercegovini, koji integralno pokriva sve bitne radne procese počev od unosa dokumenata, kreiranja dnevnog reda sjednica, do procesa koji se sprovode na samim sjednicama Skupština. Projekat je realiziran u kontekstu Implementacije dokumenta „Plan komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću“, a implementacija je potpomognuta od strane Misije OSCE-a Bosni i Hercegovini.

Nakon protokolarnog sastanka, a prije početka 63. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ovaj sistem je pušten u upotrebu i tom prilikom gospodin Čupljugin je predsjedavajućem Duvnjaku uručio licencu za uvođenje i korištenje e-parlament informacionog sistema.

Ovom prilikom gospodin Čupljugin je rekao da su uvođenjem e-parlament informacionog sistema stvoreni uslovi za efikasniji rad, veću transparentnost, te pravovremeno informisanje građana ovog kantona. Naglasio je da Misija OSCE-a uspješno sarađuje sa Skupštinom Zeničko-dobojskog kantona, te da mu je veoma drago što prisustvuje implementaciji ovog informacionog sistema u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Predsjedavajući Duvnjak se ovom prilikom zahvalio Misiji OSCE-a i zamjeniku šefa Misije na pomoći u implementaciji informacionog sistema, koji je jedinstven u dijelu zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući Duvnjak je izrazio nadu da će koristi ovog savremenog sistema kao što su, funkcionalnost, produktivnost, transparentnost, racionalizacija i pojačana odgovornost unaprijediti integritet i poboljšati rezultate rada Skupštine našeg Kantona i da će biti od značaja i medijima i široj javnosti.

http://zdk.ba/vijesti/item/6762-zamjenik-sefa-misije-osce-a-u-bih-cupljugin-urucio-predsjedavajucem-duvnjaku-licencu-za-koristenje-sistema-e-parlamenta

 

Stručna služba Skupštine ZDK

PREMIJER GALIJAŠEVIĆ I MINISTAR SINANOVIĆ OBIŠLI GRADILIŠTE ŠKOLE U TETOVU: VLADA ZDK OBEZBIJEDILA CJELOKUPAN IZNOS SREDSTAVA ZA ZAVRŠETAK ŠKOLSKE ZGRADE

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović obišli su danas gradilište novog objekta Osnovne škole “Hasan Kikić” Tetovo u Zenici. Finansijer izgradnje škole je Vlada ZDK koja je u budžetu obezbijedila sredstva u iznosu od 2,3 miliona maraka.

“Do kraja avgusta bit će završena prva faza radova za koju smo izdvojili 1,2 miliona maraka, a potom slijedi druga faza i opremanje škole za što je, prema projektu, predviđeno 1,1 miliona KM. Obezbijedili smo cjelokupan iznos za završetak obje faze projekta, tako da nismo u toku sa navodima da je dio sredstava osigurala Vlada Federacija BiH. Radovi idu po planu i očekujemo da izvođači završe posao u roku. Nova školska zgrada će biti najljepša i najmodernija u BiH i pružit će djeci i zaposlenima najbolje uslove za odvijanje nastavnog procesa i boravak u školi”, kazao je premijer Galijašević.

Nova zgrada OŠ „Hasan Kikić“ bit će prvi novoizgrađeni školski objekt na području Zeničko-dobojskog kantona nakon rata. Objekt će imati osam učionica, dvije višenamjenske prostorije, upravne prostorije, energetski blok, prostorije koje će se koristiti za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, igralište za niže uzraste kao i sportski poligon za sve uzraste.

http://zdk.ba/vijesti/item/6765-premijer-galijasevic-i-ministar-sinanovic-obisli-gradiliste-skole-u-tetovu-vlada-zdk-obezbijedila-cjelokupan-iznos-sredstava-za-zavrsetak-skolske-zgrade

 

Press služba ZDK