Dan: 25. Septembra 2020.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA FINANSIRALO IZGRADNJU CENTRALNOG ŠEHIDSKOG SPOMEN OBILJEŽJA U VAREŠU

Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Fahrudin Čolaković posjetio je Centralno spomen obilježje šehidima Općine Vareš za čiji je završetak ovo ministarstvo u 2020. godini odobrilo dodatnih 5.000 KM. Pored ovog spomen-obilježja, resorno ministarstvo je u 2020. izdvojilo sredstva za spomen-obilježja u naseljima Kadarići, Budoželje i Ligatići, koja se rade ili su skoro završena.

Čitaj više