Izvršni odbor

Kantonalni izvršni odbor SDA Zeničko-dobojskog kantona

1. Aličić Džavid
2. Aliefendić Almedin
3. Bunjevac Salkić Nina
4. Delić Sulejman
5. Duraković Jusuf
6. Galijašević Miralem
7. Ganić Mirza
8. Husanović Almin
9. Huseinović Senad
10. Huskić Ćazim
11. Ibrahimović Senahid
12.  Kovačević Avdija
13. Plančić Ibrahim
14. Polić Nedžad
15. Sarajlić Spahić Selvedina
16. Šišić Ibrahim
17. Šljivo Aldin
18. Velić Kasim