Postani član SDA

Formular za popunjavanje CV-a kandidata SDA BIH

Please make corrections below and try again.
The temporary folder for the attachment field is not writable.
* oznacava obavezan unos

Acceptable file types: doc,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.

Uputstvo za popunjavanje formularaLične informacije:
Ovdje treba da navedete svoje ime i prezime, datum i mjesto rođenja, kao i adresu prebivališta. Ukoliko imate dvije adrese, možete navesti obje. Takođe treba da navedete državljanstvo. Važan dio ovog dijela su kontakt informacije: telefon i e-mail. U dijelu CV-a predviđenog za telefon obavezno navedite i fiksni i mobilni, ali fiksni stavite jedino ukoliko vas mogu zaista dobiti na njega. E-mail adresu treba obavezno staviti u CV, ukoliko je nemate obavezno je otvorite. poželjno je da sadrži makar vaše ime ili prezime.


Obrazovanje:
Ovaj dio sadrži dvije cjeline: podatke o vašem formalnom obrazovanju i o neformalnom obrazovanju.
Podaci o formalnom obrazovanju treba da sadrže završenu srednju školu i usmjerenje, kao i fakultet i postdiplomske studije i usmjerenje. Nije obavezno navoditi osnovnu školu. Obavezno navesti sve datume. U dijelu u kome navodite svoje neformalno obrazovanje, navedite seminare, kurseve, dodatne škole, konferencije, radionice, istraživanja i sl. Ukoliko ste posjetili više ovakvih programa, navedite samo one koji su bitniji.
Takođe, u ovom dijelu možete navesti i nagrade i priznanja koje ste dobili u toku svog obrazovanja.


Radno iskustvo:
Podatke o radnom iskustvu, navodite u obrnutom hronološkom rasporedu. Navedite ime preduzeća,kompanija,institucija u kojoj ste radili, radno mjesto, kratak opis posla i odgovornosti, kao i period u kome ste radili. Možete slobodno navesti i stručne prakse.


Bilansi uspijeha:
Navesti najznačajnije organizacije i institucije u kojima ste obavljali dužnost, Budžete sa kojima je raspolagala organizacija, institucija,d.o.o i sl, Početno stanje i stanje na kraju mandata ili trenutno stanja, ukoliko obavljate dužnost parlamentarca/ice navesti incijative Zakone, Odluke, Zaključke koje ste pokrenuli i sl.


Znanje stranih jezika:
Obavezno navedite sve strane jezike koje znate, kao i nivo znanja: osnovni, dobar ili odličan. Navedite ukoliko ste završili neki priznati kurs jezika.


Organizacione vještine:
U ovom dijelu navedite svoja znanja i iskustva koja vas predstavljaju kao osobu sa dobrim organizacionim vještinama. To ćete na najbolji način uraditi ukoliko navedete primjere iz svog ranijeg iskustva koji to mogu potvrditi.


Tehnička znanja i vještine:
U ovom dijelu navedite vaše znanje rada na računaru, kao i vještine rukovanja drugim vrstama tehničke opreme. Navedite programe kojima rukujete. Stepen poznavanje rada u Windows Office okruženju (Windows, Internet, Word, Excell, Power Point), dok je poželjno navesti, ali ne i obavezno znanje naprednijih programa.


Ostala znanja, vještine i interesovanja:
U ovom dijelu navedite sve vaše vještine koje su bitne, ali koje niste mogli dodati ni u jednoj od ranijih kategorija. Takođe, navedite svoje hobije i interesovanja.


Projekti:
Navesti najznačajnije projekte na kome ste učestvovali kao autor ili dio tima na kome ste radili ili implementirali pomenute.


Dodatne informacije:
Sve što niste stavili u svom CV-u, navedite u ovom dijelu. Obzirom da je u prethodnim stavkama navedeno gotovo sve što je potrebno, u ovom dijelu se obično navode preporuke relevantnih osoba i kontakti koji omogućavaju da se provjere neke od stvari koje ste naveli.Takođe navedite Vaše spremnosti i preferirane vrsta posla kao i koji je Vaš idealan posao kome težite. Prije nego li bilo čiji kontakt stavite u svoj CV, obavezno javite svim osobama, organizacijama čije ste kontakte stavili u svoj CV da ste to učinili. Kao kontakt upišite e-mail kontakt.


Ostalo:
Kao prilog vašem CV-u možete navesti posjedovanje certifikata, nagrada, priznanja i sl,Dokazi, potvrde i certifikati o svim prethodno navedenim stavkama trebaju bit dostupni na zahtjev Kadrovske komisije SDA BiH.DODATNE INFORMACIJE
SEKRETAR KADROVSKE KOMISIJE
REFIK BEGIĆ
Tel: +387 61 19 17 04
E-mail: begicrefik@hotmail.com