ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

ZASTUPNICI U SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA (mandat 2014 – 2018.)

1. AHMETSPAHIĆ NAIDIN

2. ALIEFENDIĆ ALMEDIN

3. AVDIĆ BESIM

4. ČELEBIĆ MUAMER

5. DRNDA ČIČEKLIĆ EMIRA

6. DUVNJAK JASMIN

7. KARAVDIĆ SENAD

8. PIVIĆ RAMO

9. PLANČIĆ IBRAHIM

10. SARAJLIĆ SPAHIĆ SELVEDINA

11. SKOMORAC RASIM.