REGIONALNI ODBORI SDA

Regionalni odbori SDA

BOSANSKA KRAJINA – PRIJEDOR
Predsjednik: Senad Bratić
Adresa: Zanatska bb, Prijedor
Tel/Fax: 052/ 234-347
WEB: www.rosda-bkp.ba

BOSANSKA KRAJINA – BANJA LUKA
Predsjednik povjereništva:
Adresa: Ul. Đure Daničića 12, Banja Luka
Tel/Fax: 051/ 312-343
WEB: www.rosda-bkbl.ba

SJEVERNA BOSNA
Predsjednik: Mujo Zukanović
Adresa: Karađorđeva obj.”b”, Doboj
Tel/Fax: 053/ 225-499

SREDNJE PODRINJE
Predsjednik: Dževad Mahmutović
Adresa: Svetog Save bb, Zvornik
Tel/Fax: 056/ 214-163

GORNJE PODRINJE
Predsjednik povjereništva: Kemo Čamdžija
Adresa: Nikole Pašića 4, Višegrad
Tel/Fax: 058/ 623-106
WEB: www.rosda-gp.ba

ISTOČNA HERCEGOVINA
Predsjednik povjereništva: Dževad Memić
Adresa: Vrapčići bb, Mostar
Tel/Fax: 036/ 582-605
WEB: www.rosda-ih.ba