CENTRALA SDA
Centrala Stranke demokratske akcije

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE – CENTRALA

Ul. Mehmeda Spahe 14 Sarajevo
Tel: +387 (0)33 216 906; 569 190
Fax: +387 (0)33 225 363

Ul. Maršala Tita 9a/II Sarajevo
Tel: +387 (0)33 55 37 15
Fax: +387 (0)33 66 39 70
E-mail: sda@bih.net.ba

FONUS-Fond za stipendiranje posebno nadarenih učenika i studenata

Ul. Maršala Tita 9a/II Sarajevo
Tel: +387 (0)33 55 37 15
Fax: +387 (0)33 66 39 70
E-mail: fonus@sda.ba

ASOCIJACIJA MLADIH SDA

Ul. Maršala Tita 9a/II Sarajevo
Tel/Fax: +387 (0)33 44 40 95
E:mail: infoamsda@sda.ba

ASOCIJACIJA FATMA

Ul. Maršala Tita 9a/II Sarajevo
Tel: +387 (0)33 44 29 85
Fax: +387 (0)33 66 39 70
E:mail: fatma@sda.ba

POLITIČKA AKADEMIJA SDA

Ul. Maršala Tita 9a/II Sarajevo
Tel/Fax: +387 (0)33 44 40 95
E:mail: akademija@sda.ba

* oznacava obavezan unos