BOSNA I HERCEGOVINA

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

BAKIR IZETBEGOVIĆ – bošnjački član Predsjedništva BiH

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

PREDSTAVNIČKI DOM

1. AHMETOVIĆ SADIK
2. DEMIROVIĆ SAFER
3. DŽAFEROVIĆ ŠEFIK – predsjedavajući/zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma
4. FAZLIĆ AMIR – predsjedavajući kluba SDA
5. KAPETANOVIĆ NERMINA – zamjenica predsjedavajućeg kluba SDA
6. MEHMEDOVIĆ ŠEMSUDIN
7. RANČIĆ HAZIM
8. SARAJLIĆ ASIM
9. SOKOLOVIĆ SALKO
10. ŠEPIĆ SENAD

DOM NARODA

1. GENJAC HALID – predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda
2. KADIĆ SEAD
3. SOFTIĆ SAFET – predsjedavajući/zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda