IZVRŠNI ODBOR

KANTONALNI  IZVRŠNI ODBOR SDA

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

1. ALIČIĆ DŽAVID

2. ALIEFENDIĆ ALMEDIN

3. BUNJEVAC SALKIĆ NINA

4. DELIĆ SULEJMAN

5. DURAKOVIĆ JUSUF

6. GALIJAŠEVIĆ MIRALEM

7. GANIĆ MIRZA

8. HUSANOVIĆ ALMIN

9. HUSEINOVIĆ SENAD

10.  HUSKIĆ ĆAZIM

11.  IBRAHIMOVIĆ SENAHID

12.  KOVAČEVIĆ AVDIJA

13.  PLANČIĆ IBRAHIM

14.  POLIĆ NEDŽAD

15.  SARAJLIĆ SPAHIĆ SELVEDINA

16.  ŠIŠIĆ IBRAHIM

17.  ŠLJIVO ALDIN

18. VELIĆ KASIM.