Aktivnosti predstavnika SDA u vlasti
06-jul-2015

Program “Poticaj za poljoprivredu2015”


vlada-federacije-bih

Obavještavamo vas da je na 13. sjednici Vlade Federacije održanoj u Mostaru 02.07.2015. donesena Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ utvrđene Budžetom Federacije BiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 65.800.000 KM.

Kako je predmetna Odluka o usvajanju Programa stupila na snagu datumom donošenja a ista će se objaviti u Službenim novinama Federacije BiH, integralni tekst Programa u prilogu možete također naći pod sljedećim linkom:

http://www.fmpvs.gov.ba/index.php?user=21f25ce89694736600f6923fc30d3866&sector=1&pageID=170&textID=1757

Program će se realizovati u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji i Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarenja novčanih potpora po modelu ostalih vrsta novčanih podrški u poljoprivredi dok se ne donesu novi pravilnici.

NAPOMENA: Rok za podnošenje zahtjeva kantonalnim ministarstvima nadležnim za poljoprivredu po modelu poticaja proizvodnji koje su završene u periodu od 01.10.2014.-31.12.2014.g. je 10 dana od dana donošenja Programa poticaja!

Stoga, apeliramo na kantonalna ministarstva nadležna za poljoprivredu, zadruge, saveze i udruženja poljoprivrednika, kao i same poljoprivredne proizvođače i ostale korisnike Programa da ulože maksimalne napore kako bi se ispoštovali Programom predviđeni rokovi.

Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju 2015 B