Saopćenja
01-dec-2017

Nije politički pritisak tražiti da se javnosti položi račun za sporne odluke


VSTVBiH_1_188471170-700x402-e1453648577278

Odbacujemo potpuno neutemeljene optužbe  predsjednika Viskog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) da je SDA  vršila  bilo kakav pritisak na to tijelo.

Nije politički pritisak ukoliko se od članova VSTV-a zahtijeva da javnosti obrazlože motive i razloge donesenih odluka. SDA je tražila i uvijek će tražiti da svaki član VSTV-a javnosti položi račun za svoj rad.

Razvoj događaja nakon usvajanja spornih i sramnih zaključaka je pokazao da je SDA bila i pozvana i dužna da reagira i upozori javnost na njihovu  štetnost. Navedenim zaključcima  se ozbiljno narušava integritet sistema sudske vlasti u BiH i njima se ta bitna grana vlasti udaljava od principa profesionalnosti, objektivnosti i nezavisnosti.

Zaključke VSTV-a je  najoštrije osudila kako međunarodna zajednica, tako i sveukupna domaća, a posebno  stručna javnost.

SDA se bori za  transparentan rad VSTV  i  protiv je bilo kakvih, a naročito političkih pritisaka na to tijelo. Moramo, nažalost, konstatovati da postoji ozbiljna sumnja da je VSTV već podleglo nekim političkim pritiscima s kojima SDA nema nikakve veze.